no rules...no politics...just ridin'

Mounting A Video Camera

I found this video which details an extremely simple and cheap method of making a camera mount for your bike. Another slightly different version of this mount can be seen over on The Ride Report - Chuck's variation provides a safe and secure mount for some of the larger video cameras.

Both very clever and simple and either way, they allow us to share our riding experiences with others!!

Labels: ,

1 Comments:

Blogger Fire Ball said...

Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Đà Nẵng để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê villa - biệt thự ở đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.

4:51 PM  

Post a Comment

<< Home